ISTRAŽIVANJA


SKUPOVI


EDUKACIJA

 

Komisija za speleologiju

SO Željezničar

 SO Velebit

  SO Sv.Mihovil

 SAK Ekstrem

 SK Samobor

 SD Karlovac

 SD Istra

 

  SD Špiljar

 


SPELEOLOŠKA FEDERACIJA EUROPSKE UNIJE
SPELEOLOGICAL FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION

International Union of Speleology
MEĐUNARODNA SPELEOLOŠKA UNIJA
INTERNATIONAL UNION OF SPELEOLOGY

 
hr.sci.speleologija

hrvatska speleološka grupa


HCR
Hrvatski centar za razminiranje

Karte minski zagađenih područja.
Kod istraživanja na novim područjima obavezno provjerite minsku situaciju! 

 

Poštovani posjetitelji,

zbog preseljenja na novi CARNetov server i novi sustav upravljanja stranicama daljnje novosti o istraživanjima, obavijesti i najave možete naći na novim web stranicama dostupnim na privremenoj adresi pubweb.carnet.hr/speleo

SpeleoGoogle

 

 

 

50


 

godina

 

Međunarodne speleološke unije

 

1965 - 2015

 


DODAJTE LINK NA WEB STRANICI

ZA SPELEOLOGE

Geografske karte  koordinatni sustaviKOMISIJA ZA SPELEOSPAŠAVANJE HGSS

Emergency phone number:

112

EU Proteus projekt

 

MEĐUNARODNA SURADNJA
INFORMACIJE UIS, FSE, BSU

23. Međunarodna škola krša održat će se u Postojni od 15.-19.6.2015. s temom „Špilje – istraživanje i proučavanje“ uz obilježavanje
50. godišnjice Međunarodne speleološke unije

Međunarodni znanstveno-stručni skup Čovjek i krš 2014 održat će se od 16.-19.10.2014. u Rama-Šćit, BiH.

Pozivnica

Obrazac za prijavu

DeepKarst 2016: Origins, Resources, and Management of Hypogene Karst. 11-14 April 2016.

International Conference on Cave Lighting, 9–12. October 2014., Miskolc – Hungary.

9th EuroSpeleo Forum and the celebration of 20 years since the foundation of the Romanian Federation of Speleology (FRS), August 22nd and 24th 2014.

International Research-to-practice Conference «Integrated Use and Protection of underground spaces». Kungur Ice Cave, Perm Region, Russia May 26 - 31, 2014

 

International Union of Speleology

 

HRVATSKA

 

 


HRVATSKI SPELEOLOŠKI POSLUŽITELJ
ZBORNIK RADOVA

 

Instruktorski radovi
KS HPS

   HPS kroz Komisiju za speleologiju, od prvih speleoloških tečajeva 1957. godine, provodi sustavnu speleološku edukaciju. Svake godine članice KS organiziraju desetak speleoloških škola koje završi u prosjeku stotinjak speleoloških pripravnika. Jednom godišnje se održavaju speleološki ispiti za nazive speleolog i instruktor speleologije. Budući instruktori izrađuju instruktorski rad koji brane pred povjerenstvom Komisije za speleologiju. U 2012. godini naziv instruktor speleologije su stekli Ronald Železnjak i Antonio Kovačić. Cilj instruktorskih radova je podizanje razine stručnosti i unaprjeđenje hrvatske speleologije.


PDF Sile na sidrište prilikom samospašavanja

   Rad instruktora speleologije Ronalda Železnjaka, člana SO PDS Velebit, bavi se mjerenjima i analizom sila na sidrišta prilikom samospašavanja. Samospašavanje je aktivnost koja dodatno opterećuje sidrišta te je bitno iz sigurnosnih aspekata više znati o razini opterećenja i u kojim situacijama je opterećenje najveće. Tehnike i analiza upotrijebljene u ovom radu do sada nisu korištene u hrvatskoj speleologiji te ovaj rad otvara mogućnost drugih mjerenja i analiza koje mogu biti od interesa za speleološku djelatnost.


PDF Samospašavanje

    Rad instruktora speleologije Antonia Kovačića, člana SO Imber iz Omiša, nadovezuje se na prethodni rad i detaljno se bavi tehnikama samospašavanja. Važnost poznavanja tehnika samospašavanja je neupitna i obaveza je svih speleologa da ih što bolje savladaju. Stoga je potrebno što više seminara i praktičnih vježbi, ali i literature poput ovog rada koja može biti pomoć i poticaj savladavanju tih tehnika. HGSS i Komisija za speleospašavanje već niz godina potiču speleologe na učenje samospašavanja u čemu imaju maksimalnu potporu Komisije za speleologiju.

OBJAVLJENO: 16.05.2012. 17:50

 


Zaštita špilja i podzemne faune

Na znanstveno stručnom skupu Posebne vrijednosti dubokog krša koji je održan u Krasnu od 21.-22. travnja 2012. predstavljen je Zbornik radova Stručnog seminara o zaštiti špilja i podzemne faune - Ogulin 2010.

OBJAVLJENO: 24.04.2012. 12:22

Instruktorski radovi
Komisije za speleologiju HPS

Goran Rnjak: Opasne situacije u hrvatskoj speleologiji

Sigurnost sudionika na prvom je mjestu prioriteta u organizaciji speleoloških istraživanja. Edukacija o mogućim opasnostima u svrhu preventive stoga je važan dio speleološke edukacije. Predstavljamo rad instruktora speleologije Gorana Rnjaka, člana Speleološkog odsjeka HPK Sv.Mihovil iz Šibenika u kome se na 53 stranice analiziraju opasne situacije koje su zabilježene u hrvatskoj speleologiji.

  OBJAVLJENO: 11.10.2011. 10:35

 

U časopisu Geologia Croatica Vol 64, No 3 (2011) članovi SO PDS Velebit Damir Lacković i Andrej Stroj su u suradnji s Bosiljkom Glumac i Yemane Asmerom objavili rad "Evolution of the Veternica cave (Medvednica Mountain, Croatia) drainage system: insights from the distribution and dating of cave deposits". U ovom radu uz pomoć U-Th datiranja i analize stabilnih izotopa rekonstruiraju se detalji o geološkoj prošlosti špilje Veternice kraj Zagreba.

  OBJAVLJENO: 13.12.2011. 22:11


ISBN 978-953-6914-38-8

Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem:
Biokovo na razmeđi milenija - razvoj parka prirode u 21. stoljeću 17-19.11.2011.

OBJAVLJENO:13.10.2011. 00:01

Nove vrste kornjaša iz dubokih jama Velebita

Izašao je rad s opisom dvije nove vrste kornjaša iz dubokih jama Velebita:
/Velebitaphaenops giganteus/ Casale & Jalžić, 2012 - tipski lokalitet Muda labudova
/Velebitodromus ozrenlukici/ Lohaj, Mlejnek & Jalžić, 2012 - tipski lokalitet Munižaba
Casale, A., Jalžić, B., Lohaj R. & Mlejnek, R.: Two new highly specialised subterranean beetles from the Velebit massif (Croatia): Velebitaphaenops (new genus) giganteus Casale & Jalžić, new species (Coleoptera: Carabidae: Trechini) and Velebitodromus ozrenlukici Lohaj, Mlejnek & Jalžić, new species (Coleoptera: Cholevidae: Leptodirini). Nat. Croat., Vol. 21, No. 1., 129–153, 2012, Zagreb.
U istom broju je i opis nove vrste kornjaša /Acheroniotes golovranicensis / Lohaj & Lakota, 2012 iz jame Golovranica, BiH.  (M.Lukić)
  OBJAVLJENO: 22.07.2012.18:55

Atlas tipskih špiljskih lokaliteta Republike Hrvatske - 1. svezak

Ukupan broj tipskih lokaliteta znatno je povećan i popis trenutno sadrži 254 tipska lokaliteta (iz kojih je opisano ukupno 399 životinja) od čega su 102 objekta (s ukupno 133 tipske životinje) odabrana i detaljno predstavljena u Svesku 1 Atlasa.

  OBJAVLJENO: 07.02.2011. 17:28

Atlas hrvatskih šišmiša - 1.dio

Pavlinić, I., Đaković, M. & Tvrtković, N.: Atlas šišmiša Hrvatske, I dio. Nat. Croat., Vol. 19, No. 2., 295–337, 2010, Zagreb.

Kartirali smo rasprostranjenost dvanaest vrsta šišmiša iz Hrvatske koji se nalaze na Dodatku II Direktive o staništima (92/43/EEC). Areal vrsta prikazan je pomoću UTM kvadrata veličine 10 x 10 km: Rhinolophus blasii, R. euryale, R. ferrumequinum, R. hipposideros, Myotis bechsteinii, M. blythii, M. capaccinii, M. dasycneme, M. emarginatus, M. myotis, Barbastella barbastellus i Miniopterus schreibersii. Za svaku vrstu dat je popis lokaliteta sa podacima o datumu i referencama.

  OBJAVLJENO: 07.02.2011. 17:44

WNS-sindrom bijelog nosa:
upute za speleologe

U informativne svrhe prenosimo preporuke Europske speleološke federacije za praćenje stanja i postupanje u slučaju pojave WNS.

OBJAVLJENO: 07.07.2010. 19:34

Opisane četiri nove vrste kornjaša iz špilja s Sniježnice iznad Dubrovnika te s otoka Mljeta i Brača.

OBJAVLJENO:24.02.2010. 13:32

JOR art - suveniri

Želite li redovito primati obavijesti o novostima na speleologija.hr:


www.speleologija.hr/rss/vijesti

AKTUALNA ISTRAŽIVANJA

REZULTATE NOVIH ISTRAŽIVANJA JAVITE NA e-mail
UPUTE AUTORIMA ZA OBJAVU ČLANAKA

 

JAMSKI SUSTAV KITA GAĆEŠINA - DRAŽENOVA PUHALJKA, Velebit

Duljina: 27 383 m  /   Dubina: -737 m   /     Volumen: 1 415 867 m3

KG-DP: 27 383 m

5. 8. 2014. navršeno je 10 godina sustavnih istraživnja Kite Gaćešine. Članovi SO Sv.Mihovil tijekom ove godine u 6 istraživanja zaključno s kolovozom istražili novih 1026 m kanala

Kronologija istraživanja Jamskog sustava Kita Gaćešina - Draženova Puhaljka 2004-2014.
  OBJAVLJENO: 12.09.2014. 16:17

Munižaba u 2014.: 9715 m

Speleološki odsjek PDS Velebit organizirao niz istraživanja uz potporu Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza „Munižaba 2014“. Špilja Munižaba nalazi se na Crnopcu (Velebit) te je 4. po duljini u Hrvatskoj. Volumen njenih kanala veći je od 2 milijuna kubičnih metara što predstavlja najveće podzemne prostore u Hrvatskoj. S obzirom na blizinu najdulje hrvatske špilje, Jamskog sustava Kita Gaćešina, postoje perspektive povezivanja tih špilja u jedinstveni špiljski sustav duljine preko 37 km.
Zbog organizacijskih i vremenskih uvjeta logor je održan tijekom niza vikend akcija s početkom 22.2., 8.3, 18.4., 17.5 te 29.8. U istraživanjima je sudjelovalo tridesetak speleologa iz SO PDS Velebit, SO HPD Mosor, SO Sv. Mihovil, SK Samobor, ASAK i Austrije. Istražen je „Hektorov kanal“, kanal „Zlatnih žena“, dvorana „Izobilja“ te je više puta penjano. Istraženo je 266 m kanala te je nova duljina špilje 9715 m.

  OBJAVLJENO: 12.09.2014. 15:57

Jama Olimp na Sjevernom Velebitu

Jama Olimp jedna je od najdubljih jama Hrvatske. U trenutku dosizanja dna na -531 m 2000. godine bila je 8. po dubini dok se danas (2014.) sa svojom dubinom od -537 m nalazi na 12. mjestu na listi najdubljih jama Hrvatske.
  OBJAVLJENO: 26.07.2014. 00:59

 

Prenosimo najdublje zahvale njemačkih speleologa članovima HGSS-a koji su sudjelovali u spašavanju njihovog speleologa u Riesending-Schachthöhle. "HGSS je imao važnu ulogu u spašavanju života našeg kolege te molimo da prenesete zahvale svima koji su sudjelovali u spašavanju." (T.Matthalm)

 

Sirena 2013 - nova otkrića u
podzemlju Velebita

Tijekom ljeta 2013. godine izvedena su speleološka istraživanja „Sirena 2013“ na području Nacionalnog parka Sjeverni Velebit na području Rožanskih kukova. Kako u NP Sjeverni Velebit postoje još velika i nedovoljno speleološki istražena područja, glavni cilj ovih istraživanja bio je sustavno speleološko istraživanje kako bi se inventarizirale špilje i jame i istražile njihove karakteristike i prirodne vrijednosti. Poseban zadatak ovih speleoloških aktivnosti bila je potpora znanstvenim istraživanjima koja se na području Parka izvode od 2010. godine u okviru projekta „Istraživanja dubokih jama NP Sjeverni Velebit“.
  OBJAVLJENO: 02.04.2014. 16:50

Prva istraživanja u 2014.

4.1.2014., subota, ekipa Mihovilaca Mario Blatančić, Luka Dubravica i A. & T. Barišić koriste zimske uvjete za špiljare, a to je zima bez snijega, relativno toplo uz nešto kiše te kreću ranom zorom prema Kiti i prvom novogodišnjem istraživanju. Istraženo je novih 148 m te je nova duljina 26 371 m.

  OBJAVLJENO: 06.01.2014. 19:14

 

Nova otkrića u jami Burinka u 2013.

Ponukani istraživanjima SOŽ-a, SOV-a i SDUS-a 80-tih godina, zagrebački speleolozi su nastavili istraživanja jame Burinke, po dimenzijama uz Kitu Gaćešinu i Munižabu jednog od najvećih objekata na Crnopcu. Speleolozima je kao cilj istraživanja bio interesantan upitnik na kraju glavnog kanala na 200m dubine. Jedna od prepreka za istraživanje tog dijela kanala je jezero na 240m dubine, koje je moguće proći čamcem ili mokrim odijelima za izrazitih suša, dok je u suprotnom napredovanje otežano. Pronađen je prolaz u rubnom dijelu sipara i tako se ušlo u novo istraženi dio glavnog kanala nazvan “Darinka” dimenzija 4x20m. Sveukupno je istraženo i nacrtano 58m kanala. U istraživanjima tijekom 2013. sudjelovali su članovi SO Velebit, SKOL i SO Željezničar.

OBJAVLJENO: 05.12.2013. 18:34

 

Kronologija istraživanja Jamskog sustava Kita Gaćešina - Draženova Puhaljka 2004-2013.

Dan je novi statistički pregled istraživanja naše najdulje špilje od njenog otkrića 2004. godine. Istraživanjima u studenom 2013. godine duljina je povećana nadomak 25. kilometra i iznosi 24.926 m.


Pregled istraživanja KG-DP u 2013. godini. Priredio T.Barišić

 

OBJAVLJENO: 05.12.2013. 18:34

Speleoronilačka istraživanja Miljacke II

U rujnu 2013. provedena su nova istraživanja u špilji Miljacka II, najduljoj špilji NP Krka. Cilj je bio izrada nacrta 300 m dugog  petog sifona s prospekcijom šestog sifona,  fotografiranje i snimanje video zapisa. Provedenim istraživanjem   nacrtano je ukupno  363 m novih dijelova  a ukupna duljina Miljacke II povećana je i sada iznosi 2720 metara.

*(Napomena: B.Jalžić je korigirao prije objavljenu duljinu)

  OBJAVLJENO: 15.10.2013 15:53

Mokre noge u 2013.

Uz državnu vježbu speleospašavanja u 2013. godini obavljena su nova speleološka istraživanja u 831 m duboku jamu Mokre noge na Biokovu, 4. po dubini na popisu najvećih špilja i jama u Hrvatskoj. Dostupan je i nacrt jame:


Nacrt jame Mokre noge

  OBJAVLJENO: 14.10.2013 17:58

"Srednji Velebit 2013"

Tijekom kolovoza 2013. na području Vršeljaka, Srednji Velebit održana je multidisciplinarna stručno-znanstvena speleološka ekspedicija u organizaciji  SO PD Dubovac i SK Ursus spelaeus iz Karlovca i sudjelovanje četrdesetak speleologa iz 10 speleoloških udruga. Istraženo je 6 novih špilja te su nastavljenja istraživanja u špilji Atili gdje je topografski snimljeno cca 150 m novih kanala te sada duljina špilje je 2252m a tlocrtna duljina 1933m. Istraživalo se i u kotlini Klementa i na rubnom području PP Velebit kod Velike Plane.

  OBJAVLJENO: 21.08.2013 23:00

Lukina jama produbljena na 1431 m

Speleoronilačkim istraživanjima u kolovozu 2013. koja su izvedena u organizaciji SO Željezničar uz sudjelovanje niza speleologa iz Hrvatske i Europe pod vodstvom Branka Jalžića, speleoronioci Petra Kovač Konrad i Vedran Jalžić zaronili su 20 m dublje u sifonu na dnu Lukine jame te je nova dubina jame 1431 m, čime je Lukina jama sada 14. jama po dubini na Svijetu. Samo istraživanje trajalo je pet dana, za kojih su speleoronioci pet puta ronili u završnom sifonu jame od po 90 do 120 minuta.

Prvi špiljski uron na dnu Lukine jame izveden je 1994. godine u okviru ekspedicije Komisije za speleologiju HPS-a i tada je to bio uron započet na najvećoj dubini u jami na svijetu koji su izveli hrvatski speleoronioci Zoran Stipetić - Patak i Teo Barišić (SO Velebit). Računajući uron, tadašnja dubina jame bila je -1392 m, tada 9. jama po dubini na Svijetu.

2010. godine speleoronioci Ivica Ćukušić i Robert Erhardt (SO Velebit, HGSS) zaronili su u potopljeni kanal na dnu jame 135 m u duljinu i 21 m u dubinu. Tijekom nastavka ekspedicije, Branko Jalžić (SO Željezničar, HBSD) je zaronio dalje u potopljeni kanal na dnu jame 40 m u dubinu. Ovim istraživanjima je dubina jame povećana sa prethodnih 1392 na 1409 m i ustanovljena me mogućnost dubljeg urona što je ostvareno 2013. godine.

Više o Lukinoj jami na speleologija.hr

  OBJAVLJENO: 19.08.2013. 21:01

 

 

Predakcija za speleološki logor “Velebit 2013.”

U razdoblju od 22.6.-25.6.2013. petnaest članova speleološkog odsjeka PDS Velebit sudjelovali su u pripremi za speleološki kamp na Sjevernom Velebitu podno Gromovače. Cilj predakcije je bio postavljanje bačvi za skupljanje kišnice, transport opreme za istraživanje, uređenje mjesta za tabor, postavljanje jame Sirene do dna, kontrola datalogera postavljenih na godinu dana u vrtači gdje se nalazi ulaz jame Sirena te uzimanje uzoraka vode iz rezervoara vode na Lomu. Povećana količina snijega na sj. Velebitu u jamama i vrtačama onemogućuje daljnje napredovanje u većini poznatih jama.

  OBJAVLJENO: 03.07.2013. 18:37

 

U Nebozemlju i Manistrama

Ciljevi novih istraživanja u jamskom sustavu Kita Gaćešina bili su istraživanje u Nebozemlju i djelovima iza Pješćane oluje i stjecanje iskustva za novopečene speleologe pripravnike. Od 30.5. - 2.6. 2013. Istraženo je ukupno novih 467 m kanala čime je duljina Kite povećana na 24558 m.

  OBJAVLJENO: 03.07.2013. 18:32

 

Nova istraživanja u špilji Munižabi

 

U razdoblju od 7.-9. lipnja 2013. istraženo je 39m novih kanala i zaključen još jedan upitnik. Nova duljina Munižabe iznosi 9357m.

  OBJAVLJENO: 03.07.2013. 18:18

 

Speleoronilačke pripreme za Lukinu jamu

U sklopu priprema za Lukinu jamu Petra Kovač-Konrad i Vedran Jalžić, članovi SO HPD Željezničar i Hrvatske gorske službe spašavanja, napravili su do sada svoj najdublji uron s rebreatherom u izvoru Sinjac.

  OBJAVLJENO: 03.07.2013. 17:48

 

Godina zmije:
Jamski sustav Kita Gaćešina
 prešao 24 km!

Članovi SO Sv.Mihovil, SO Mosor i SD Špiljar istražili su novih 757 metara kanala i uhvatili 24-ti kilometar (24.091 m).

  OBJAVLJENO: 07.05.2013. 23:22

 

Iskustvo Litve i špiljari

O posjeti litvanskim speleolozima i njihovom školovanju.

  OBJAVLJENO: 02.10.2012. 23:50

Završila hrvatska speleološka ekspedicija Malezija 2012

Od 1. do 22. rujna 2012. održana je hrvatska speleološka ekspedicija u Maleziju i na Borneu  u organizaciji Speleološkog odsjeka HPD Željezničar iz Zagreba i povodom 60 godišnjice osnutka speleološkog odsjeka. U ekspediciji su sudjelovala 3 člana SO Željeničar i 6 članova SO PDS Velebit. Otkriveno je 30-ak speleoloških objekata, a posjećene su izuzetne špilje Gua Nasib Bagus, Clearwater Cave i Deer cave.

  OBJAVLJENO: 25.09.2012. 21:16

Nove istraživačke akcije u Kiti Gaćešinoj

Istraživanjima članova SO Sv.Mihovil i SO Mosor 29.8. i 1.9.2012. duljina jamskog sustava povećana je na 23 334 m.

  OBJAVLJENO: 21.09.2012. 00:22

Rezultati MSRE Panjkov ponor 2011

Međunarodnu Speleo-ronilačku ekspediciju MSRE „Panjkov ponor 2011“ organiziralo je društvo Dinaridi - Društvo za istraživanja i snimanja krških fenomena (DDISKF).

Tijekom tih akcija topografski je snimljeno novih 130 m kanala, te je nova ukupna duljina sustava Panjkov ponor – Varićakova špilja 13 052 m.

Nanovo su topografski snimljeni dijelovi između Jovine pećine i Ponorca koji su prošle godine istraženi, kao i novootkriveni kanali. Nova duljina Sustava Ponorac – Jovina pećina je 2 834 m.

  OBJAVLJENO: 06.09.2012. 23:35

Jamski sustav Kita Gaćešina prešao dubinu 700 m

Nastavljaju se intenzivna istraživanja u organizaciji članica Komisije za speleologiju HPS na Crnopcu (Velebit). Tijekom srpnja 2012. nastavljena su istraživanja naše najdulje špilje, skoro 23 km dugačke Kite Gaćešine, a krajem srpnja članovi SO Željezničar nastavljaju istraživanja u vrlo perspektivnoj jami Muda Labudova.

Istraživanja u Kiti Gaćešinoj u srpnju 2012. pomaknuta su na dubinu od -700m i udaljenost od gotovo tri kilometra od ulaza. To za iskusne speleologe znači višesatno putovanje od ulaza do bivka, kao nekog stacionarnog mjesta, te dalje do mjesta istraživanja. Početkom srpnja u istraživačkoj akciji pod vodstvom Marina Glušević (SO Mosor) u kojoj su sudjelovali Davor Cvitanić (SO Profunda), Frane Kožemelj (SD Špiljar), Antonije Plazibat (SO Mosor) i Goran Rnjak (SO SvMihovil) dosegnuta je nova dubina jame u novom dijelu nazvanom Metuzalem koja iznosi 737 m

  OBJAVLJENO: 20.07.2012. 23:49

Jamski sustav Kita Gaćešina: duljina 23 155 m i dubina -737 m

Istraživanjima članova SO Velebit, SK Ozren Lukić, SK Samobor, SO Sv.Mihovil i SD Karlovac, od 20.-22.7.2012. istraženo je novih 119 m kanala. Nakon obrade ovomjesečnih istraživanja Jamski sustav Kita Gaćešina je sa dubinom -737 m, 6. po dubini na popisu najdubljih hrvatskih špilja i jama, a nova duljina sustava je 23 155 m.

  OBJAVLJENO: 27.07.2012. 14:06

Jelar ponor dulji od kilometra

Istraživanja u Jelar ponoru koji se nalazi uz jugozapadni rub Štikadskog polja (Lika) traju od 1974. godine, no dokumentirano je samo 181 m duljine. Istraživanjima članova SO Sv.Mihovil u lipnju i srpnju 2012. ponor je topografski snimljen do duljine 1091 m i dubine -44 m, te je time nova, 51. špilja na popisu najduljih hrvatskih špilja.

  OBJAVLJENO:  22.07.2012  19:37

Kronologija istraživanja jamskog sustava Kita Gaćešina

Dopunjena kronologija daje pregled 75 istraživačkih akcija u ovom jamskom sustavu od otkrića 2004. godine do lipnja 2012. godine, što predstavlja do sada najveće speleološko istraživanje u hrvatskoj povijesti.

   OBJAVLJENO:  22.06.2012   02:07

 

Paranoja - nova 62 m

Istraživanja u jamskom sustavu Kita Gaćešina se nastavljaju. Četvero članova SO HPK Sv. Mihovil je 16.-17. lipnja 2012. istraživalo Paranoju: nacrtana nova 62 m i sada duljina KG-DP iznosi 22.829 m.
Zanimljivosti – Paranoja se nalazi oko 1.350 m od ulaza; posljednja nacrtana točka je 27 m udaljena od The Facebooka i nalazi se na dubini od 289 m.

  OBJAVLJENO: 22.06.2012. 01:49


Akcija spašavanja iz Jamskog sustava Kita Gaćešina 2012.

Dana 8. i 9.6.2012. godine 114 spašavatelja iz 16 stanica HGSS: Bjelovar, Delnice, Dubrovnik, Gospić, Karlovac, Novska, Ogulin, Pula, Požega, Rijeka, Samobor, Split, Šibenik, Varaždin, Zadar i Zagreb sudjelovalo je u akciji speleospašavanja u Jamskom sustavu Kita Gaćešina na Crnopcu. Dojava o nesreći dobivena je 8.6.2012. godine u 03:15 h. Speleolog Marijan Marović uslijed pucanja sidrišne pločice zadobio je ozljede lumbalnog dijela kralješnice na -483 m dubine (-418 od donjeg ulaza) u dijelu nazvanom Nebozelje.
Od dojave do izvlačenja speleologa akcija je trajala nešto više od 26 h, a ukupno kad je iz jame izašao i posljednji spašavatelj 36:23 h.

  OBJAVLJENO:  22.06.2012. 16:26Špilja u kamenolomu Debeljača -
nova špilja na popisu špilja duljih od 1000 m

U špilji čija su istraživanja započela 2004. godine, novim istraživanjem članova SO Sv.Mihovil duljina špilje povećana je na 1082 m te je 52. na popisu najduljih hrvatskih špilja.

   OBJAVLJENO:  15.05.2012   16:21

Kita Gaćešina u 200 najduljih
špilja u svijetu

U gornjim dijelovima Kite Gaćešine iza Sonje i Hazardera početkom svibnja 2012. nastavljeno je s istraživanjem u kanalima Tim ski i Veseljko. U oba ta dva kanala se u travnju prošlo dalje i naravno stalo na novim upitnicima. Tada je nacrtano novih 473 m. Prošlog vikenda nastavilo se u istim tim dijelovima i nacrtalo još 83 m. Kita Gaćešina je s 22 602 m došla na popis 200 najduljih špilja na svijetu.

U istraživanjima su sudjelovali SO Velebit, SO Mosor, SK Samobor, ASAK i HBSD.

U nastavku istraživanja u dvije istraživačke akcije u svibnju 2012. u dijelu Kite nazvanom Nadgrađe (iza Sonje a prije Hazardera, nastavljeno je rješavanje upitnika. Istražena je  50 m vertikala ili ti još jedan od niza manje aktivnih vodenih kolektora nazvanog Dipšit kojeg karakterizira velika količina blata, curenje vode te suženje na dnu koje nije moguće proširiti ali sa aktivnim vodenim tokom i novim prostorom Sa novih 81 m duljina Kite je 22 767 m.

U istraživanjima su sudjelovali članovi SO Sv.Mihovil i SO Promina.

  OBJAVLJENO: 25.05.2012. 19:58

Akcija čišćenja ulaza u Medvedicu

 Dana 21.4.2012. godine održala se radna akcija čišćenja špiljskog ulaza Medvedice, jednog od ulaza u špiljski sustav Đulin ponor – Medvedica.

  OBJAVLJENO: 24.04.2012. 00:01

U labirintima špiljskog sustava Đula-Medvedica

Lijepa novost je da Ogulin napokon ima svoje speleološko društvo. SD Đula-Medvedica (skraćeno SDĐM) osnovano je krajem prošle godine. Prve aktivnosti društva orijentirane su na špiljski sustav ispod grada.

  OBJAVLJENO: 11.04.2012. 17:54

Golubinka u Grulovićima

nova špilja dulja od 1000 m  (1054 m, -60 m)

Otkriće nove špilje dulje od 1000 m veseli. No s druge strane otvara pitanja provedbe zaštite špilja suklandno trenutno važećem Zakonu o zaštiti prirode. Koliko je taj Zakon provediv? Da li postoji registar špilja koje treba sanirati i koliko se sanacije provode? Da li se radi na edukaciji stanovništva? Ova ugrožena špilja nesumnjivo predstavlja jednu od lokacija koja je od posebne vrijednosti za Hrvatsku, zbog svoje georaznolikosti, podzemnih voda i podzemne faune (ur.).

  OBJAVLJENO: 24.02.2012. 20:05

Drama in Lukina jama

Američki speleolozi Bruce White i Doug Warner sudjelovali su na speleološkoj ekspediciji Lukina jama 2011. Zanimljiv i vrlo opsežan osobni prikaz objavljen je u časopisu National Speleological Society (Vol 70, Nr.2, 4-14, 2012.).

   OBJAVLJENO: 01.02.2012. 11:33

Imberaška jama na Biokovu

Nastavljajući istraživanja na Biokovu, članovi SO Imber su istražili jamu s dva ulaza duboku 138m.

   OBJAVLJENO: 11.01.2012. 14:46

Nova istraživanja u Istri

Nakon zadnjih istraživanja u jami Rašpor u rujnu 2011 (SU Spelunka, SU Estavela, SK Ozren Lukić i talijanskih kolega) istraženo je preko 1000 m kanala te je sada duljina jame 4179 m, a dubina je -338 m. Rašpor je sada 9. na popisu najduljih špilja i jama u Hrvatskoj.

Nakon uređivanja nacrta ponora Bregi, horizontalna duljina je korigirana na 1216 m, a dubina na -269 m. Prethodne podatke o duljini treba zanemariti (SU Spelunka).

  OBJAVLJENO:  22.09.2011. 18:09

Nova najdublja jama Biokova:
Mokre noge: -831 m

Istraživanjima u organizaciji SAK Ekstrem, SO Imber, SO Mosor i Komisije za speleologiju HPS došlo se do dubine 831 m te je jama sada 4. po dubini u Hrvatskoj.

  OBJAVLJENO:  31.08.2011. 19:32

Speleološka ekspedicija Srednji Velebit-Klementa 2011

U organizaciji SO Dubovac, SK Ozren Lukić i SK Ursus spelaeus uz sudjelovanje 58 speleologa iz 9 udruga u istraživanjima od 23.7.-2.8.2011  pronađen je 31 novi speleološki objekt od kojih je 22 istraženo. Zasigurno najznačajniji speleološki objekt istraživan na ekspediciji je Hunski sustav koji sa svojom trenutnom duljinom od preko 1500  metara spada u respektabilnije Hrvatske špilje.

  OBJAVLJENO:  31.08.2011. 19:42

Rezultati speleološke ekspedicije "Lukina jama 2011"

Multidisciplinarna znanstvena istraživanja izvedena su u okviru višegodišnjeg projekta "Istraživanja dubokih jama Nacionalnog parka Sjeverni Velebit". Nove znanstvene spoznaje prikupljene zahvaljujući vrijednom radu speleologa koji su omogućili pristup na duboke lokacije, pridonijet će razumijevanju hidroloških, geoloških i fizikalnih procesa i posebnih vrijednosti podzemlja našeg krša. Jedan od važnijih i neočekivanih rezultata istraživanja je podatak da se razina vode u sifonu na dnu Lukine jame podiže čak preko 100 metara.

  OBJAVLJENO:  24.08.2011. 16:58

A R H I V A

NAJAVE, OBAVIJESTI I IZVJEŠĆA

 

Speleo Lepoglava 2014

Poštovani kolegice i kolege speleolozi,

pozivamo Vas na sudjelovanje na Skupu speleologa Hrvatske koji će se održati od 21. do 23. studenog 2014. godine u Lepoglavi. Domaćin skupa je Speleološka udruga "Kraševski zviri" iz Ivanca.

Više informacija i prva obavijest dostupni su na web stranici skupa.

Pozivamo Vas i na sudjelovanje na

Foto natječaju "Luknje"

  OBJAVLJENO: 18.07.2014. 00:53

 

Predstavnici HGSS-a na 9. Europskom speleološkom Forumu.

Predstavnici Komisije za speleospašavanje HGSS-a i ECRE sudjelovali su na 9. Europskom speleo Forumu u organizaciji Rumunjske i Europske speleološke federacije,koji se održavao od 21. do 24. kolovoza ove godine u Rumunjskom gradu Baile Herculane. Speleospašavateljske organizaciji u Europi trenutno na europskom i svjetskom nivou djeluju kroz dvije europske organizacije:Komisiju za speleospašavanje Europske speleološke federacije i ECRA-u Europsku speleospašavateljsku asocijaciju sa sjedištem u Zagrebu u Hrvatskoj.
OBJAVLJENO: 12.09.2014. 16:44

 

Akcija speleospašavanja iz jame Riesending Scachthöhle u Bavarskoj

Dan je prikaz spašavanja ozlijeđenog speleologa iz Riesending Schachthöhle iz dubine -980 m u lipnju 2014. U uspješno završenoj akciji je sudjelovalo 26 spašavatelja HGSS-a.

OBJAVLJENO: 13.09.2014.01:39

 

Speleo Film Festival
Karlovac, 27.9. 2014.

Organizacijski odbor festivala poziva sve speleologe, planinare, biologe, geologe, ekologe te sve ostale zaljubljenike u tajnoviti svijet podzemlja i planinske prirode koji barataju filmskom kamerom, bilo profesionalno bilo amaterski, da svoje radove pošalju na 4. po redu Speleo Film Festival koji će se održati u Karlovcu, Hrvatska 27.09.2014.g.
Festival je svojom kvalitetom

  OBJAVLJENO: 18.07.2014. 00:48

22. Međunarodna škola krša „klasični krš“ – Mikroorganizmi u kršu

Znanstveni skup je u Postojni od 16.-20.6.2014. okupio stotinjak eksperata za mikroorganizme u kršu te drugih stručnjaka za krš iz 23 zemlje. Razvoj molekularne biologije i napredak u prirodnim znanostima od devedesetih godina prošlog stoljeća rezultirao je povećanim brojem studija mikroorganizama i njihovih interakcija s krškim podzemljem. Radi se o složenim ekosustavima koji su razvijeni u podzemlju bez svjetlosti te su bazirani na energiji i nutrijentima koje mikrobi stvaraju kroz kemosintetičke reakcije. Mikroorganizmi su u špiljama uključeni u geološke, hidrološke i ekološke procese te je njihovo proučavanje potrebno u svrhu razumijevanja krša u cjelini.

  OBJAVLJENO: 22.06.2014. 23:37

Seminar o opremanju speleoloških objekata

U organizaciji Komisije za speleologiju HPS-a i Speleološkog odsjeka PD Dubovac 14.-15.06.2014. organiziran je Seminar o opremanju speleoloških objekata. Seminar se održavao na prostorima Park šume Golubinjak te je okupio 57 sudionika iz  12 speleoloških udruga. Poznavanje tehnika opremanja speleoloških objekata jedan je od temelja speleološke djelatnosti, preduvjet za sigurno istraživanje zahtjevnih speleoloških objekata. Ovaj stručni seminar dio je speleološkog školovanja koje Komisija za speleologiju HPS-a provodi kroz speleološke škole, stručne seminare i ispite za speleološke nazive. Seminar je vodio Igor Jelinić, instruktor speleologije.

  OBJAVLJENO: 21.06.2014. 21:32

Izašao je novi broj časopisa Subterranea Croatica. Časopis možete naručiti na e-mail.

OBJAVLJENO: 23.05.2014. 21:05

Balkanska speleološka
konferencija 2014.

U razdoblju od 28. do 30.03.2014. u Sofiji (Bugarska), održana je Balkanska speleološka konferencija. Ovogodišnju konferenciju organizirao je speleološki klub Helictit iz Sofije, uz potporu Europske Speleološke Federacije i Balkanske Speleološke Unije, kao pokrovitelja konferencije. Okupljanje je bilo posvećeno 85. godišnjici organizirane speleologije u Bugarskoj, te 50. godišnjici osnutka speleološkog kluba Helictit, iz Sofije. Na skupu su sudjelovali predstavnici Komisije za speleologiju HPS-a.

  OBJAVLJENO: 18.05.2014. 22:30

Zagrebačka speleologija na
12. Festivalu znanosti 2014.

U okviru Festivala znanosti od 7. do 12. travnja 2014., u Tehničkom muzeju u Zagrebu je postavljena izložba Zagrebačkog speleološkog saveza - Zagrebačka speleologija - jučer, danas, sutra. Poseban cilj izložbe je educirati javnost o prirodnim vrijednostima hrvatskog krša, složenosti speleoloških i znanstvenih istraživanja te o dugoj tradiciji speleologije u Hrvatskoj.

  OBJAVLJENO: 06.04.2014. 00:29

Novi priručnik: Osnove opremanja speleoloških objekata

Pojam opremanje speleoloških objekata obuhvaća različite tehničke zahvate potrebne da bi se omogućilo i osiguralo kretanje kroz podzemne prostore. U današnje vrijeme većina tehnika vezana je za upotrebu užadi kao osnovnog sredstva čije korištenje zahtjeva mnogo raznovrsne opreme. Sama tehnika nije komplicirana, teorijski principi vrlo su jednostavni i logični pa se mogu razmjerno lako naučiti. Praktična primjena je znatno kompliciranija i zahtjevnija jer je potrebno mnogo iskustva da se naučeni principi ispravno primjene u podzemlju. Loše opremljen speleološki objekt dovodi u pitanje sigurnost pojedinaca i ekipe, ponekad dovodeći u pitanje i živote speleologa koji se po njemu kreću. S druge strane, dobro (ispravno) opremljen speleološki objekt nudi sigurnost i ugodnost pri napredovanju kroz vertikalne ili horizontalne kanale.
Priručnik podrazumijeva da čitatelj ima predznanje iz područja uzlova i speleološke opreme. Priručnik je namijenjen kako speleolozima tako i spašavateljima HGSS-a.
Autori priručnika su Marin Glušević i Darko Bakšić. Priručnik je izrađen u okviru projekta EU Proteus.

OBJAVLJENO: 11.02.2014. 11:59

Zagrebačka speleologija u HAZU

Zagrebački speleološki savez je organizirao u suradnji s Knjižnicom HAZU  izložbu  "Zagrebačka speleologija - jučer, danas, sutra" s pratećim projekcijama speleoloških filmova, izlošcima iz povijesti speleološke rasvjete, živog svijeta, paleontoloških i arheoloških nalaza u špiljama. te radionicom za građanstvo. Izložba je postavljena kao dio postava u okviru noći muzeja 31.1.2014. kada ju je obišao veliki broj posjetitelja, a može se još razgledati tijekom veljače.

  OBJAVLJENO: 06.02.2014. 00:57

Novi priručnik: Zbrinjavanje unesrećenog u speleološkim objektima

U speleološkim objektima nesreće se ne događaju često, no kada se dogode pružanje pomoći unesrećenima može iziskivati veliku logistiku i resurse. Ako ipak dođe do nesreće, bitno je da prisutni vladaju osnovnim tehnikama pružanja prve pomoći jer će do dolaska organizirane pomoći proći mnogo vremena. Nepružanje pomoći ili neodgovarajuća pomoć mogu utjecati na preživljavanje unesrećenog, duljinu oporavka ili nastanak trajnog invaliditeta. Cilj naših postupaka i edukacije jest osigurati najbolju moguću skrb za unesrećenoga, te odgovarajuću zaštitu od okolišnih čimbenika (utopljavanje, suha odjeća i sl.), sve do dolaska stručne pomoći.

Autori priručnika su Lana Đonlagić i Rok Stopar. Priručnik je izrađen u okviru projekta EU Proteus.

OBJAVLJENO: 05.02.2014. 00:22

Nesreće u speleološkim objektima i akcije speleospašavanja u Hrvatskoj i inozemstvu

Jedinstvena baza o nesrećama u speleološkim objektima i akcijama speleospašavanja nužna je za bolje razumijevanje problematike i specifičnosti speleospašavanja u Hrvatskoj, a analizom podataka može se doći do smjernica za unaprjeđenje speleospašavanja. Ova baza naročito će koristiti spašavateljima koji će se osposobljavati za vođe akcija speleospašavanja, jer je to vrijedan izvor informacija i iskustva.

Autori priručnika su Darko Bakšić, Dinko Novosel, Goran Rnjak. Priručnik je izrađen u okviru projekta EU Proteus.

OBJAVLJENO: 05.02.2014. 00:33

 

Speleološki ispiti Komisije za speleologiju - Starigrad Paklenica 2014.

U Starigradu Paklenica 1. i 2. veljače 2014. održani su speleološki ispiti Komisije za speleologiju HPS, na kojima su provjerena teorijska i praktična znanja iz speleologije. Članovi ispitne komisije bili su instruktori speleologije Aida Barišić, Teo Barišić, Damir Basara, Vlado Božić, Igor Jelinić i Dalibor Paar uz pomoć kandidata za instruktora Nikoline Marić. Od 8 prijavljenih kandidata, 6 je pristupilo ispitu od čega je 5 uspješno položilo ispit te steklo naziv Speleolog.
Novi Speleolozi su Kristijan Hmura (SO HPD Željezničar, značka br. 211), Andrija Perušić (SO PDS Velebit, značka br. 212), Marijan Sutlović (SO PDS Velebit, značka br. 213), Krešimir Prskalo (SO Liburnija PD Paklenica, značka br. 214), Neven Zrilić (SO Liburnija PD Paklenica, značka br. 215).
Nova instruktorica speleologije je Nikolina Marić (So PD Imber, značka br.123) s instruktorskim radom: "Analiza postojećeg plana i programa te metodike školovanja speleoloških kadrova sa smjernicama za budućnost"  (D. Basara).


Novi speleolozi i instruktorica speleologije.

  OBJAVLJENO: 05.02.2014. 01:26

 

Topografsko snimanje speleoloških objekata

Sadržaj ove skripte-priručnika autora Nevena Bočića rezultat je dugogodišnjeg rada na edukaciji u speleološkoj topografiji. Prva verzija izrađena je 2009. godine. U međuvremenu je prevedena na engleski jezik i na farsi te je služila za speleološku edukaciju van granica Hrvatske.

OBJAVLJENO: 05.02.2014. 00:33

Novi priručnik: Speleoronilačko spašavanje

Spašavanje u potopljenim speleološkim objektima spada u najteža i najrizičnija spašavanja. Specifično je zbog ograničenog prostora, nedostatka dnevnog svjetla, velike hladnoće vode, slabe vidljivosti, mogućeg brzog protoka vode, te nemogućnosti slobodnog izranjanja u slučaju incidenta (strop iznad nas) i drugih nepovoljnih okolnosti. Nesreće koje se dogode u takvim objektima zahtijevaju angažiranje malog broja vrlo osposobljenih speleoronioca spašavatelja i posebnu tehniku, te većeg broja speleospašavatelja za transport opreme do mjesta ronjenja. Da bi Hrvatska gorska služba spašavanja imala odgovor i za nesreće takvog tipa, razvio se specijalistički program obuke i ekipa za speleoronilačko spašavanje.

Autor priručnika je Ivica Ćukušić. Priručnik je izrađen u okviru projekta EU Proteus.

OBJAVLJENO: 23.01.2014. 17:07

 

Novo CD izdanje: Zbornik speleologija.hr

Zbornik daje pregled odabranih radova objavljenih na Hrvatskom speleološkom poslužitelju.

OBJAVLJENO: 23.01.2014. 17:26

 

Novo CD izdanje: Zbornik Krasno 2012

Zbornik sažetaka znanstveno-stručnog skupa "Posebne vrijednosti dubokog krša" na kome su definirane perspektive daljnjih speleoloških i znanstvenih istraživanja Velebita sada je objavljen i kao CD izdanje.

OBJAVLJENO: 23.01.2014. 17:26

 

Komunikacija u speleologiji i speleospašavanju

Novi priručnik Komisije za speleospašavanje HGSS-a i autora Filipa Filipovića izrađen u okviru projekta EU Proteus obrađuje komunikaciju u speleologiji i speleospašavanju bez koje ne bi bilo moguće sigurno obavljati posjete i istraživanja speleoloških objekata, a posebice voditi akcije speleospašavanja. Komunikacija je osnovni preduvjet sigurnog i učinkovitog izvođenja akcija speleospašavanja jer je potrebno koordinirati velik broj spašavateljskih ekipa i donositi odluke u realnom vremenu.

OBJAVLJENO: 10.01.2014. 23:12
 

Tehnike samospašavanja

Novi priručnik Komisije za speleospašavanje HGSS-a i autora Darka Bakšića obrađuje tematiku samospašavanja. Pod pojmom samospašavanje podrazumijevamo pomoć koju unesrećenom speleologu na mjestu nesreće pružaju članovi njegove ekipe sve do dolaska spašavateljske službe. Prva radnja koju s ozlijeđenim speleologom treba učiniti je skloniti ga s užeta na sigurno mjesto budući da je on vrlo izložen suspenzijskom sindromu, a pružanje medicinske pomoći na užetu najčešće nije moguće. Stoga je nužno da svaki speleolog poznaje tehnike samospašavanja.

OBJAVLJENO: 30.12.2013. 13:41

Održan skup speleologa Hrvatske
Momjan 2013.

U Momjanu kod Buja u Istri je od 22.-24. studenog 2013. godine održan tradicionalni Skup speleologa Hrvatske koji je ponovo okupio speleologe i istraživače krša iz Hrvatske i susjednih zemalja. Organizator skupa bilo je Speleološko društvo Buje a pokrovitelji: Hrvatski speleološki savez, Komisija za speleologiju HPS, Istarski speleološki savez, Zagrebački speleološki savez, Grad Buje, TZ Grada Buje, MO Momjan i OŠ Mate Balote Buje. Na skupu je sudjelovalo 214 speleologa iz 31 hrvatske speleološke udruge te 9 udruga iz susjednih zemalja. Održano je tridesetak predavanja i postera te tri izložbe.

OBJAVLJENO: 26.11.2013. 01:09

Atlas tipskih špiljskih lokaliteta Republike Hrvatske - 2. svezak

Svezak 2 predstavlja nadogradnju i nadopunu prvog sveska Atlasa špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske (Jalžić et al., 2010). Špiljski tipski lokalitet jest speleološki objekt ili više njih (špilje ili jame) u kojima je prvi put pronađena, i na temelju uzorkovanih primjeraka opisana, nova svojta za znanost. U prvom svesku Atlasa objavljen je popis od 254 tipska lokaliteta i 399 opisanih svojti, od kojih su 102 lokaliteta i 133 svojte detaljno predstavljeni. Proširenje područja rada s Hrvatske na cijele Dinaride ostvareno je pokretanjem i izradom javno dostupne internetske baze podataka Biospeologica Dinarica čiji je glavni cilj prikupljanje podataka o špiljskim tipskim lokalitetima faune čitavih Dinarida. U bazi su trenutačno prikazani podaci za sve špiljske tipske lokalitete Hrvatske i 50 lokaliteta s područja Dinarida izvan granica Hrvatske, što uključuje 684 opisane svojte, oko polovice ukupnog broja do sada opisanih svojti s Dinarida. Katalog i Atlas prve su publikacije ove vrste u Svijetu.

  OBJAVLJENO: 05.12.2013. 23:36

Stručni seminar o posebnim tehnikama speleoloških istraživanja

19. i 20. listopada 2013.g. održan je Seminar o posebnim tehnikama speleoloških istraživanja u organizaciji Komisije za speleologiju HPS-a. Ovogodišnji domaćin bila je Speleološka udruga "Kraševski zviri" iz Ivanca. Program seminara se odvijao u staroj školi u Salinovcu (teorijski dio) te na obroncima Ivanščice (praktični dio). Voditelji su bili Tomica Matišić (SU Kraševski zviri) i Damir Basara (KS HPS i SO PD Dubovac). Seminar je okupio 27 polaznika iz 7 udruga.

  OBJAVLJENO: 22.10.2013. 00:57

60 godina časopisa "Speleolog"

U prostorijama SO Željezničar održana je proslava povodom 60 obljetnice izlaženja časopisa "Speleolog". Časopis od prvog broja, tiskanog 1.10.1953. godine, predstavlja vrijedan doprinos inventarizaciji i vrednovanju hrvatskih špilja i jama te je ogledalo sustavne i organizirane aktivnosti hrvatskih speleologa na istraživanjima hrvatskog krša, speleološkoj edukaciji i razvoju speleoloških tehnika.

OBJAVLJENO: 01.10.2013. 23:02

Noć šišmiša 2013.

U špilji Veternici i na prostoru planinarskog doma Glavica 31.8.2013. održana je u organizaciji Parka prirode Medvednica tradicionalna "Noć šišmiša", dio svjetskih događanja kojima se nastoji istaknuti važnost i ugroženost šišmiša diljem svijeta.

U okviru ovih događanja zagrebački speleolozi, članovi Zagrebačkog speleološkog saveza i Komisije za speleologiju HPS predstavili su svoju djelatnost te obavili akciju čišćenja špilje Veternice koja je jedno od važnih staništa šišmiša u ovom dijelu Hrvatske.

OBJAVLJENO: 01.10.2013. 23:02

Europska nagrada projektu „Speleološka poučna staza
Đula – Medvedica“

Komisija za zaštitu prirode Europske speleološke federacije dodijelila je nagradu (EuroSpeleo Protection Label 2012-2013) projektu „Speleološka poučna staza Đula – Medvedica“ kojeg je realiziralo Speleološko društvo „Đula – Medvedica“ iz Ogulina koje djeluje unutar Hrvatskog planinarskog saveza, Komisije za speleologiju. Projekt je prepoznat na europskoj razini kao izuzetno vrijedan doprinos zaštiti prirode i informiranju javnosti o potrebi zaštite špilja.

  OBJAVLJENO: 25.09.2013. 14:16

21. međunarodna škola krša u Postojni

21. međunarodna škola krša "Klasični krš", koja je održana od 10. do 14. lipnja 2013. u Postojni, Slovenija, Sudionici iz hrvatske su prezentirali jedno predavanje i desetak postera vezanih uz znanstvena istraživanja hrvatskih špilja i krša.

  OBJAVLJENO: 28.09.2013. 01:22

 

Nagrada filmu Lukina jama

Na 16. Svjetskom speleološkom kongresu u Brnu 2013. godine, dokumentarni film "Lukina jama" autora Darka Bakšića i Lovre Čepelaka (SO Velebit) osvojio je prvu nagradu publike "Spelemedia Audience Award Best of Show".

  OBJAVLJENO: 25.09.2013. 14:38

16. Svjetski speleološki kongres

16. Svjetski speleološki kongres održan je od 21.-28.7.2013. u Brnu, Češka. Svjetski speleološki kongres je najznačajnije svjetsko okupljanje istraživača špilja i stručnjaka u području speleologije koje se održava jednom u 4 godine, a ove godine se obilježava 60. godišnjica od prvog kongresa u Parizu. Na kongresu je sudjelovalo 1007 sudionika iz 53 zemlje.  Na kongresu su predavanjima i informativnim materijalima prezentirane aktivnosti i rezultati hrvatskih speleologa i speleoloških organizacija.

  OBJAVLJENO: 25.09.2013. 18:01

Instruktorski rad Komisije za speleologiju HPS

Zaštita na radu i rizik u speleologiji

Cilj rada novog instruktora speleologije Vedrana Vučića je približiti osnovne pojmove i pravila zaštite na radu u koncept speleologije i speleološke djelatnosti iz razloga što to može pomoći povećanju sigurnosti i razumijevanja rizika. Rizik je obrađen u općem smislu sa poveznicama sa speleologijom. Također i obrađena je tema školovanja i odgovornosti sudionika u speleološkom istraživanju. Rad je zamišljen na način da se speleološka djelatnost opiše pravilima zaštite na radu i pravilima procjene rizika. U tim okvirima je analiziran i definiran rizik, izračun rizika. Nakon toga predložena su pravila zaštite na radu za uklanjanje istoga. Dane su preporuke sa stajališta zaštite na radu za smanjenje rizika i povećanje sigurnosti u bavljenju speleologijom.

OBJAVLJENO: 03.07.2013. 19:14

 

Speleološka poučna staza Đula – Medvedica

U tijeku je realizacija projekta Speleološkog društva „Đula – Medvedica“, projekt Speleološka poučna staza Đula – Medvedica, koju kao nositelj projekta i izvođač Speleološko društvo „Đula – Medvedica“ provodi u partnerstvu s Gradom Ogulinom i Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije „Natura viva“, te suradnicima Speleološkim društvom „Velebit“ i Hrvatskim biospeleološkim društvom. Realizacija ovog projekta je rezultat 16 mjeseci ustrajnog rada i truda Speleološkog društva „Đula – Medvedica“ a zatim i naših partnera i suradnika.

  OBJAVLJENO: 03.06.2013. 20:14

Zagrebački speleološki savez, u povodu 127 godina speleološke djelatnosti u gradu Zagrebu, 80 godina istraživanja zagrebačke špilje Veternice na Medvednici i 20 godina istraživanja dubokih jama u Republici Hrvatskoj organizirao je izložbu pod nazivom, Zagrebačka speleologija - jučer, danas, sutra. Izložba je svečano otvorena 2. svibnja 2013.u galeriji/atriju Gradske uprave Grada Zagreb, Trg Stjepana Radića 1. Pokrovitelj izložbe je g. Milan Bandić, gradonačelnik Grada Zagreba.

OBJAVLJENO: 07.05.2013. 23:37

Novi priručnik: Opasnosti u speleologiji i speleospašavanju

U okviru projekta EU Proteus i djelatnosti Komisije za speleospašavanje HGSS-a objavljen je priručnik autora Darka Bakšića Opasnosti u speleologiji i speleospašavanju. Poznavanje i razumijevanje prirodnih pojava na površini Zemlje i u speleološkim objektima, psihofizička i tehnička pripremljenost i pridržavanje osnovnih sigurnosnih pravila umanjit će objektivne i tehničke opasnosti. Stoga svi spašavatelji i speleolozi trebaju biti dobro upoznati s potencijalnim opasnostima koje se sustavno obrađuju u ovom priručniku.

  OBJAVLJENO: 15.03.2013. 19:13

NOVE PUBLIKACIJE

Uzlovi u speleologiji i speleospašavanju (priručnik)

Primjerena i sigurna uporaba uzlova u speleologiji i speleospašavanju moguća je samo uz kvalitetno školovanje, uvježbavanje i praktičan rad, uz pomoć i nadzor instruktora. Priručnik Darka Bakšića detaljno obrađuje izradu i upotrebu uzlova u ovim djelatnostima.

  OBJAVLJENO:  15.11.2012. 01:14

Znanstveno-stručni skup:
Posebne vrijednosti dubokog krša

NP Sjeverni Velebit, Krasno, 21. - 22. travnja 2012.

    U Krasnu se od 21.-22. travnja 2012. održao Znanstveno-stručni skup: Posebne vrijednosti dubokog krša. U radu skupa sudjelovalo je 128 stručnjaka za istraživanja i zaštitu krša, špilja i jama iz 24 ustanove i 18 speleoloških udruga iz Hrvatske i susjednih zemalja. Na skupu je održano 39 predavanja i postera koji se bave različitim aspektima speleoloških i znanstvenih istraživanja u kršu te zaštite i upravljanja tim područjima.

OBJAVLJENO: 24. 04. 2012. 00:32


Uvjeti korištenja sadržaja

© 1997-2014. HRVATSKI SPELEOLOŠKI POSLUŽITELJ


Webmaster e-mail
Poslužitelj radi od 29. siječnja 1997.
Zadnja promjena: 25.10.2014.

STATISTIKA POSJETA: speleologija.hr
STATISTIKA POSJETA ...carnet.hr/speleo