Vrste računala s obzirom na prenosivost

Početna > Vrste računala > Vrste računala s obzirom na prenosivost

Stolna računala

  • predviđena su za upotrebu na jednom mjestu

Prijenosna računala

  • predviđena su za česti prijenos, pa su malih dimenzija i lagana
  • opremljena su baterijama kako bi se mogla koristiti na mjestima gdje nema priključka za gradsku mrežu